Fabrikkanlegg - Nærbø

Utstyr betongproduksjon:

  • Røbacks Mixer 8 m³ frittfallsblander, ny i juni 2017.
  • Skako 1,5 m³ tvangsblander, ny aug. 2005.
  • Datastyrt anlegg. Type Procon 5, installert aug. 2005.
  • Turbomatic varmeaggregat 1 Mw.
  • Skako stålfiberdoseringsanlegg.

Kapasitet betongproduksjon:

Blanding: Inntil 150 m³ pr. time. Betongproduksjon pr. år ca. 100.000 m³.

Gjenvinningsanlegg

Bestanddeler:

Anlegget består i korte trekk av en innmatingsskrue, to sikteduker med kontinuerlig vibrering, en tank for bunnfalling av slamvannet på ca 2.8m³, en syklon med 8 ”armer” som sentrifugerer/separerer partiklene i vannet, en stor silo/beholder på ca 100m³ med kontinuerlig omrøring hvor det er vann til betongproduksjon og vask av bilene, et transportbånd som fører partiklene som ikke går gjennom sikteduken (tilslaget) ut i en haug utenfor anlegget. Samt flere pumper som får vannet til å sirkule gjennom anlegget.

Virkemetode:

Anlegget blir fylt opp med ca 100m³ rent vann som sirkulerer rundt igjennom alle deler hvor det kommer betong for gjenvinning, dvs innmatingsskrue, syklon, sikteduker og bunnfallingsskum før det går over i det store vannbasseng/silo og derfra får det en ny runde gjennom anlegget.