Mai-ukene ble hektiske med gjennomføringa av den første gliden på sykehusbygget. Det er planlagt to nye runder før jul, den neste kommer i september. 

- Da er det kjøring konstant, arbeidet med gliden går hele døgnet og krever en del, sier daglig leder Tor Magne Kvia. 

Det er Kruse Smith som er råbyggeentreprenør og Sandnes & Jærbetong skal levere 50.000 kvadratmeter med plattendekke, ca 4000 kvadratmeter med bubbledeck og omtrent 25.000 kubikkmeter med betong til prosjektet. Bubbledeck er en spesiell type plattendekke som brukes som etasjeskiller ved lange spenn, og består av betong, armering og hundrevis av plastkuler. Dette dekket har en langt lavere vekt enn vanlig betongdekke. 

- Arbeidet med SUS er en stor og viktig jobb for oss som holder mange i arbeid, forteller Kvia og viser til at det også gjenstår anbudskonkurranser om både det såkalte E-bygget (behandlingsbygget), parkeringshus og helikoptergarasje i sykehusprosjektet. 

 -Vi håper vi får bidra der også, det skader i hvert fall ikke at vi har vært med i den første runden, slår han fast. 

Se film fra glidestøpen her.