Ny daglig leder og egen virksomhet for elementproduksjon

Tor Magne Kvia (t.v.) og Geir Inge Byberg foran en av selskapets nye hel-elektriske betongbiler
Tor Magne Kvia (t.v.) og Geir Inge Byberg foran en av selskapets nye hel-elektriske betongbiler

Sandnes & Jærbetong splittes opp, og spesialiserer sin virksomhet innenfor ferdigbetong og elementproduksjon. Geir Inge Byberg er ansatt som daglig leder for den rendyrkede ferdigbetongsatsingen til Sandnes & Jærbetong AS.

- Jeg er ydmyk over å ha fått denne muligheten, og ser frem til å ta fatt på oppgaven, sier Byberg

Dagens Sandnes & Jærbetong består av produksjon og leveranser av ferdigbetong, betongpeler og vegrekkverk. De tilbyr også ReCon blokker, prefabrikkerte betongdekker, samt Jerseyblokker, skiltfundamenter og en rekke spesialprodukter. Størrelsen på virksomhetsområdene- og ønsket om å spesialisere disse funksjonene har gjort til at selskapet, med virkning fra høsten 2024, spesialiserer virksomhetsområdene innenfor ferdigbetong (Sandnes & Jærbetong AS) og et rendyrket elementselskap (SJ Prefab AS).

- Tor Magne har gjort en fantastisk jobb siden fusjoneringen og vi er veldig glade for at han blir med oss videre som leder av SJ Prefab. Samtidig er vi veldig glad og stolte over at Geir Inge Byberg, en intern kandidat som kjenner selskapet og lokalmarkedet ut og inn, har takket ja til å ta over som daglig leder av ferdigbetongvirksomheten til Sandnes & Jærbetong AS, sier styreleder Svein Atle Berge.

Lang fartstid

Tor Magne Kvia kan skilte med 40 år i bransjen hvorav han har vært daglig leder i 18 år. I sin fartstid har han samlet og integrert fem ulike ferdigbetongvirksomheter til det vi i dag kjenner som Sandnes & Jærbetong - etablert 1 oktober 2016. Sandnes & Jærbetong har siden etableringen vært en suksesshistorie. Nå er Kvia svært tilfreds med at stafettpinnen for ferdigbetongselskapet overlates til Byberg med lang fartstid i bransjen og internt i Sandnes & Jærbetong.

- Jeg har hatt gleden av å lede Sandnes & Jærbetong helt siden etableringen, men nå gir jeg, i all ydmykhet, stafettpinnen videre. Sammen med marked- og teknologileder Geir Finnesand og øvrige kollegaer vil Geir Inge styre skuta videre med stø hånd. Samtidig ser jeg frem til å ta fatt på- og videreutvikle elementsatsingen, og jeg blir sittende til full disposisjon for Geir Inge hvis han har behov for noen velmente råd fra en senior, sier Kvia.

- Jeg er ydmyk over muligheten og har min fulle intensjon om å videreføre det gode grunnlaget og de lokale verdiene som Tor Magne og mine kollegaer har bygget opp. Byberg sier at verdiene og kulturen i selskapet skal videreføres, men at de skal forsøke å bli enda mere synlig og tilstede ute hos kundene ifbm leveranser og rådgiving i tidlig fase. Sandnes & Jærbetong er kjent for god service, stor produksjonskapasitet og leveringsdyktighet. Vi har stort fokus på HMS, er miljøbevisste og benytter kortreist tilslag. Vi skal bygge videre på disse verdiene og den gode kulturen som er skapt siden sammenslåingen i 2016.

– Tett oppfølging på byggeplass, samt å være til stede for kunden er noe som vil være høyt prioritert i vår arbeidshverdag. Sandnes & Jærbetong er et solid varemerke og vi har god tillit i markedet. Jeg skal være med på å underbygge dette og vise våre kunder at vi lever opp til vårt varemerke og væremåte, betrygger Byberg.

Solid aktør i regionen

Sandnes & Jærbetong vil etter oppsplittingen sysselsette ca 90 ansatte og sikter seg inn på en årlig omsetning i størrelsesorden 250 millioner. Med fabrikker på Sandnes, Nærbø, Jørpeland og Sirdal, kan de skilte med å være Rogalands ledende ferdigbetongleverandør.

– Korte beslutningsveger gjør selskapet svært handlekraftig. Dette er et viktig virkemiddel for å øke konkurransekraften og imøtekomme kunders krav til leveringsdyktighet og produktkvalitet. Selskapene driftes via Ølen Betong-systemet og Nordic Concrete Group AS er majoritetseier.

- Geir Inge har vært en av flere hovedbidragsytere til at vi har posisjonert oss i Rogaland og med hans kontaktnettverk, arbeidskapasitet og kunnskap, er vi sikre på at han vil fortsette å lede oss i riktig retning. Geir Inge kommer fra rollen som «leder ferdigbetong» og har i sin fartstid i selskapet hatt ansvar for marked og drift - vi vet derfor at han er rett mann for jobben. Vi er stolte over at vi klarer å få til et solid lederbytte med intern rekrutering. Rogaland er og forblir et viktig nedslagsfelt for Nordic Concrete Group, og spesialiseringen med oppdelingen av selskapet til rendyrket virksomhet innen ferdigbetong og elementproduksjon er noe vi ser veldig positivt på. Vi er sikre på at det vi har opplevd kun er starten på en fantastisk reise, avslutter Berge