Styrer produksjonen via webside

Sandnes & Jærbetong sin avdeling på Nærbø har tatt et teknologisk steg lengre, og tar nå i bruk styringssystem som styrer og visualiserer blandeprosessen i et nettleservindu.

Nye kamera blir installert som del av oppgraderingen av styringssystemet på Jærbø. Elektrofag Jæren ved Jan Olav Gabrielsen står for monteringen.


Publisert: 07.09.18

Webasert produksjonsstyringssystem med sanntids- visning av prosessen er nemlig ikke daglig kost i betongbransjen. 

- Med et oppdatert og webbasert styringssystem, er både muligheten for kommunikasjon med andre anlegg og funksjonaliteten rundt vår egen produksjon betydelig forbedret, sier betongteknolog Morten Sundvor i Sandnes & Jærbetong. Våren 2018 oppgraderte Sandnes & Jærbetong sin avdeling på Nærbø det svenske styringssystemet Procon til nyeste versjon, Procon X. 

- Procon X er datateknisk svært langt fremme og har gitt noen spennende muligheter for integrasjon som ikke har vært mulig før, sier Sundvor. Ved å ta i bruk et webbasert styringssystem har Sandnes & Jærbetong tatt et noe utradisjonelt grep i betongbransjen, mener IT-ansvarlig i Ølen Betong, Eiolf Berge. 

- De aller fleste systemer er på ulike Windows-baserte prosessvisualiseringsplattformer. Å basere hele brukerflaten i systemet på webbasert teknologi er en spenstig tilnærming, og slettes ikke det vanlige. I utgangspunktet er ikke web godt tilrettelagt for samhandling med andre prosesser i sanntid. Den oppgraderingen som er gjort på Nærbø er derfor en ganske spennende løsning, som så langt ser ut til å fungere svært bra, sier Berge. 

Selskapene i Ølen Betong Gruppen bruker ulike styringssystemer. Betong Øst, som er en del av Nordic Concrete Group (NCG), har også tatt i bruk Procon X, noe som vil bidra til at selskapene kan dra veksler på hverandres kjennskap til systemet og de integrasjonene som lages, sier Berge. 

- Ved at både Sandnes & Jærbetong og Betong Øst benytter seg av dette systemet, vil de som del av samme gruppen kunne utveksle både erfaringer og kompetanse rundt bruken av dette systemet. Det er en stor fordel for både Ølen Betong og NCG at vi har kjennskap til de ulike systemene. Dermed blir vi ikke låst til en leverandør, samtidig som vil kan dra nytte hverandres kunnskap om ulike verktøy, sier Berge.