Media

Pressekontakt

Spørsmål fra media og presse kan rettes til daglig leder Geir Inge Byberg:

Daglig leder

Geir Inge Byberg

Mobil: 928 05 261

Logoer til nedlastning

Regler for logobruk. Primært skal den liggende logoen brukes. I tilfeller der det er mest hensiktsmessig f.eks. pga plass eller estetisk vurdering kan den stående logotypen brukes. Logo skal kun brukes mot lys bakgrunn.

Last ned liggende logo (PNG)
Last ned liggende logo (Vektorisert format)
Last ned stående logo (PNG)
Last ned stående logo (Vektorisert format)