Miljø

Miljøsatsing med betong

Satsing på miljø er en av de grunnleggende pilarene i bedriften. Restbetong og overskuddsbetong gjenbrukes i nye produkter.

Dermed unngår bedriften både deponi og unødig utslipp i naturen.

I samarbeid med store kunder og forskningsinstitusjoner forskes det på bruk av nye råstoffer som gjenvinnes fra avfall.

For Sandnes & Jærbetong er ferdigbetong mulighetenes materiale som gir miljøvennlig styrke og trygghet i varige konstruksjoner.

Avfallshåndtering

Sandnes & Jærbetong har en bevisst holdning om å tenke miljø i forbindelse med avfall. Vår målsetting er å redusere dem avfallsmengden som oppstår samt behandle den mengden som blir på en forsvarlig, korrekt og miljømessig god måte:

  • Kjøp av produkter som gir minst mulig avfall
  • Avtale med leverandør om returlevering av produkter som vi er ferdige med.
  • Avtale med leverandør om retur av paller og annen emballasje.
  • Materialgjenvinning på de ulike områder via aktiv kildesortering av: tre, papir, plast, metaller, betong m.v.
  • Levering av brennbart restavfall til godkjent sorteringsanlegg for energigjenvinning
  • Levering som spesialavfall de områder det gjelder for; olje, dekk, batteri, lysrør, elektroavfall m.v.

Alt avfall skal så sant praktisk mulig kildesorteres, det vil si at det som kan skal gå til material- gjenvinning via levering i separate fraksjoner. Resterende skal gå som restavfall til godkjent sorteringsanlegg. Ved kildesortering benyttes konteinere som er merket med navn og fargekode iflg. oppsett for dette.

En verden for nye generasjoner

Selvsagt er det viktig både å følge opp alle krav fra myndigheter og kunder. Likevel er Sandnes & Jærbetong sitt viktigste argument for å satse på miljø at vi skal bygge og skape for fremtiden. Våre barn skal få overta et samfunn der naturen blomstrer og det er trygt å leve.

Derfor er det vårt fremste mål at bedriften ikke skal ha utslipp som skader miljøet. Avfall skal sorteres, gjenbrukes eller leveres til de som kan ta hånd om dette på en forsvarlig måte – og helst i form av gjenvinning.

Derfor er vi miljøsertifisert iht. NS-EN ISO 14001.

Visste du...

At betong absorberer Co2?.

  • Dette skjer igjennom en kjemisk reaksjon mellom betong og karbondioksid.
  • Så mye som oppmot 70% av Co2-utslippet fra produksjonen av betongen kan bli absorbert