Andre produkter

Løblokker av restbetong

Vi bruker restbetong til å støpe "legoklosser" som stables/bygges til blant annet lave forstøtningsmurer, veiskillere på P-plasser, innramming av industriområde. 

Vi lager også Jersey sperreblokker, skiltfundament og Jærbetongblokka.