Bubbledeck

Bubbledeck er en spesiell type plattendekk som brukes som etasjeskiller i store bygg. Dette produktet består av betong, armering og hundrevis av plastkuler, noe som gir langt lavere vekt enn ved vanlige betongdekker. Et typisk dekke med bubbledeck prefabrikeres i 7 cm tykke elementer på 2,4 x 9 meter eller lengre. Disse blir fraktet til byggeplassen, montert og støpt sammen til ett ferdig dekke på stedet.

Bubbledeck har mange unike kvaliteter. Den lave vekten gir mulighet for store golvflater uten forstyrrende søyler og stor fleksibilitet i forhold til innredning og romløsninger. Når vekten reduseres, vil også behovet for fundamentering av grunnen reduseres.

Bubbledeck gir også muligheter for store utkraginger.