Ferdigbetong

Sandnes & Jærbetong produserer ferdigbetong av høy kvalitet i  moderne fabrikkanlegg i Sandnes, Nærbø, Jørpeland og Sirdal. Vi leverer betong til byggeplasser i hele Stavanger- og Jærregionen, samt Ryfylke, Egersund, Sokndal,  Moi og Sirdal. Vi har stor blande- og leveringskapasitet, og leverer til både entreprenører og privatmarkedet.

Vi tilbyr ferdigbetong i alle standard fasthets- og bestandighetsklasser til alle typer støpejobber: vegg- og gulvstøp, fundamenter, brukar, dekker, forstøtningsmurer, sprøytebetong til landbruk og tunneler, undervannstøp. Vi kan også sette sammen spesialbetonger med og uten fiber i henhold til kundens ønsker.

Se kontakt-siden for telefonnummer til våre blandeverk.

Konstruksjonsbetong

Betongen produseres i henhold til betongstandarden NS EN 206. Denne standarden dekker de fleste behov. Betonger kan og leveres som foreskrevne betonger, der kunde selv definerer krav.  Viktig da å påpeke at det er kunde selv som er ansvarlige for kvaliteten og bestandighet.

Fiberarmert betong

Vi leverer fiberarmert betong som erstatter tradisjonell armering. Betong tilsettes fiber, og en kan da unngå tradisjonell nettarmering. Basaltfiber kan benyttes der det ikke er ønskelig med små rustutslag etter stålfiberen. For fugefrie løsninger kan vi få beregnet mengde fiber og tykkelse på konstruksjon basert på lastbildet oppgitt av kunde. Prisen på stålfiber-armert betong er ca. tilsvarende prisen som tradisjonell armering, men en letter arbeid med å unngå utlegging av nett.

Vi kan tilby følgende typer fiber:

Stålfiber

Primært DE50/0,75, DE 50/1,0  typisk dosering fra ca 20-35 kg pr m3

Basaltfiber Minibars 

Brukes som konstruktiv armering i gulv/påstøper samt andre applikasjoner. typisk 3-7 kg pr m3


SKB-betong

Selvkomprimerende betong, kalt SKB, er betong med spesielt gode flyteegenskaper.

Denne betongen flyter lettere ut og fyller formen bedre enn vanlig betong. SKB letter støpearbeidet betydelig fordi den er så tyntflytende at det ikke er nødvendig å vibrere betongen. Det er spesielt fordelaktig i slanke konstruksjoner, der armeringen ligger tett og der det er overforskaling som gjør det vanskelig å komme til med vibrator. 

SKB er i grunnen et konsept, som omfatter mer enn bare betongresepten. Ta kontakt med våre eksperter for å høre om nettopp SKB er et alternativ til DITT prosjekt.