Spesialprodukter

Vi kan også produsere andre betongprodukter etter forespørsel fra kunder.

Eksempel på produkter vi har levert er:

  • Kunstelement
  • Broelement
  • Kaielement
  • Støyskjermfundament