VEIREKKVERK/MIDTDELERE

Jærbetong produserer veirekkverk av typen DeltaBloc, godkjent til bruk i både midlertidige og permanente trafikksikringstiltak. Vi leverer over hele Sør-Norge.

DeltaBloc DB65 benyttes til midlertidig sikring og produseres i 3 og 6 meters lengde. DeltaBloc DB80 brukes ved permanent sikring og produseres i 2 og 6 meters lengde.


Deltabloc kan også produseres med støyskjerm integrert som bilde indikerer.