PLATTENDEKKE

Et tradisjonelt plattendekke er et prefabrikkert og ferdig armert betongdekke som brukes som etasjeskiller. Et typisk dekke prefabrikeres i 5 cm tykke elementer på 2,4 x 6 meter som blir fraktet til byggeplassen, montert og støpt sammen til ett ferdig dekke på stedet.

Blant de mange fordelene ved plattendekker er at de kan heises rett på plass, klare for ilegging av eventuelt teknisk utstyr som ventilasjon, elektro eller annet før utstøping. Plattendekker er også et godt alternativ når det er et behov for å spare tid. En slik løsning fører ofte med seg færre timer på byggeplassen, noe som kan vise igjen på bunnlinjen.